Szabályok, pontozás

Részvétel


A részvétel mindenki számára ingyenes!

A célok megvalósítása miatt ajánljuk, hogy egész osztályok, fiúk és lányok vegyesen együtt jelentkezzenek és vegyenek részt.
A verseny november második hetében kerül lebonyolításra, osztályonként kiválasztható, hogy az adott héten melyik napon mikor (reggel 8-tól délután 4-ig). Ezzel biztosítható, hogy akár egy-egy tanóra keretein belül tudjanak részt venni egész osztályok.

A résztvevő diákoknak egy-egy internet kapcsolattal rendelkező számítógépre van szükségük. A feladatok megjelenítése és elküldése böngészőn keresztül működik.

A verseny befejezése után, a hód hetet követően kerülnek nyilvánosságra a megoldások, melyek lehetőség szerint átbeszélhetőek ugyancsak akár egy tanóra keretein belül.

Szabályok


  • a résztvevők online kapják meg és válaszolják meg a kérdéseket;
  • a versenyre fordítandó idő 45 perc, 2019-ben 18 (kisebbeknél 12) feladat három nehézségi szinten: könnyű, közepes és nehéz;
  • a verseny alatt semmilyen más számítógépes program, alkalmazás nem használható;
  • a verseny során nyugalmas környezetet kell biztosítani;
  • a terem a verseny során nem hagyható el;
  • az esetleges számítógéppel, internettel kapcsolatos észrevételeket a kontakt személynek kell összegyűjtenie és továbbítania a szervezők felé;
  • a verseny célja minél több pont összegyűjtése helyes válaszok megjelölésével. Helytelen válaszok esetén pontlevonás történik;
  • a kérdések tetszőleges sorrendben megválaszolhatóak;
  • a kérdések, problémák megértése a feladat részét képezi. Ezért a feladatok megbeszélése, értelmezéssel kapcsolatos kérdések nem megengedettek;
  • a verseny befejezése után, a hód hetet követően kerülnek nyilvánosságra a megoldások;

Értékelés, pontozás


A kishód korcsoportban 12, a többi korcsoportban 18 feladatot kell megoldani három nehézségi szinten. Minden helyes válasz pontot ér, minden helytelen válaszért pontlevonás jár. Nem megválaszolt kérdés esetében az összpontszám változatlan marad. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a feladatok nehézségétől függően hány pont kerül jóváírásra, illetve levonásra.

Könnyű Közepes Nehéz
Helyes válasz: 6 pont 9 pont 12 pont
Helytelen válasz: -2 -3 -4

Összesen (18 feladat esetében, 54 alappontról indulva) maximum 162+54, azaz 216 pont érhető el.